Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR

Cine suntem

Păstrăvăria Sirna, denumirea comercială a PESCMAR FISHING SRL, cu sediul în Ploiești, Județul Prahova, strada Unirii Nr. 2, bl. MAN, sc. B, apartament nr.  18, înmatriculata la ONRC sub nr. J29/1116/2011, CUI 28874043, punct de lucru – Județul PRAHOVA, Sat Brătești, Comuna Șirna, nr. 230E1 este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Păstrăvăria Sirna numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Ce sunt datele cu caracter personal

Conform Regulamentului General (UE) 2016/679 „datele cu caracter personal” reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul” este acela care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, restricționarea, migrarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Ce date sunt colectate

 • Nume și prenume
 • CNP  
 • (opțional) numele companiei
 • Adresa de livrare: stradă, număr, bloc, apartament, județ, sector, cod poștal și orice altă informație necesară livrării comenzii
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Date anonime pentru statistici și măsurarea traficului pe site, colectate prin intermediul cookie-urilor.

Pentru ce colectăm aceste date

Păstrăvăria Sirna prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractelor cu clienții, livrării comenzilor și (opțional) a creării și administrării conturilor de utilizator pe site-ul https://pastravaria-sirna.ro.

Drepturi și control asupra datelor dvs.

Conform Regulamentului General (UE) nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul la confirmarea din partea operatorului că datele sunt procesate
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție – de a se opune prelucrării datelor într-o situație anume
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care aceste drepturi i-au fost încălcate.

Clientul/utilizatorul are control deplin asupra acestor date și poate cere oricând o copie a informațiilor colectate de către Păstrăvăria Sirna sau poate să solicite modificarea, ștergerea sau migrarea acestor informații către un alt operator de date cu caracter personal printr-un e-mail la adresa: contact@pastravaria-sirna.ro .

Cui furnizăm aceste date

Datele de livrare vor fi transmise companiilor de curierat în vederea expedierii comenzii la adresa precizată în formularul de comandă de pe site-ul https://pastravaria-sirna.ro.

Datele anonime, colectate prin cookie-uri, în vederea realizării de sondaje și statistici vor ajunge către furnizorii de servicii de măsurarea a traficului online.

Pentru cât timp stocăm datele

Datele cu caracter personal furnizate către Păstrăvăria Sirna vor fi șterse doar după ce clientul/utilizatorul a solicitat acest lucru sau după ce vom considera că acestea nu mai servesc scopului inițial pentru care au fost colectate.

Dacă ați solicitat ștergerea acestora imediat după plasarea unei comenzi, operațiunea se va efectua după ce comanda a fost livrată sau, după caz, anulată.

Product has been added to cart

View Cart